خانه » فروشگاه

نمایش 1–16 از 120 نتیجه

بلندگو کواکسیال 8 اینچ

Faital Pro 8HX230

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nom. Diameter 200 mm (8 in) Overall Diameter 223.75/207.9 mm (8.81/8.18 in) Bolt Circle Diameter 210 mm (8.27
بلندگو کواکسیال 8 اینچ

Faital Pro 8HX240

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nom. Diameter 200 mm (8 in) Overall Diameter 223.75/207.9 mm (8.81/8.18 in) Bolt Circle Diameter 210 mm (8.27
بلندگو کواکسیال 10 اینچ

Faital Pro 10HX230

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nom. Diameter 250 mm (10 in) Overall Diameter 261 mm (10.28 in) Bolt Circle Diameter 246 mm (9.69
بلندگو کواکسیال 10 اینچ

Faital Pro 10HX240

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nom. Diameter 250 mm (10 in) Overall Diameter 261 mm (10.28 in) Bolt Circle Diameter 246 mm (9.69
بلندگو کواکسیال 12 اینچ

Faital Pro 12HX230

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nom. Diameter 300 mm (12 in) Overall Diameter 316 mm (12.44 in) Bolt Circle Diameter 298.5 mm (11.75
بلندگو کواکسیال 12 اینچ

Faital Pro 12HX240

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nom. Diameter 300 mm (12 in) Overall Diameter 316 mm (12.44 in) Bolt Circle Diameter 298.5 mm (11.75
بلندگو کواکسیال 12 اینچ

Faital Pro 12HX500

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nom. Diameter 300 mm (12 in) Overall Diameter 316 mm (12.44 in) Bolt Circle Diameter 298.5 mm (11.75
بلندگو کواکسیال 15 اینچ

Faital Pro 15HX500

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nom. Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
کامپوننت HI-FERQ

Faital Pro FD371

برای قیمت تماس بگیرید
TECHNICAL PARAMETERS Nominal Impedance 8 Ohm Minimum Impedance 6.6 Ohm AES Power Handling (1) 35 W Maximum Power Handling (2) 70 W
کامپوننت توییتر 1 اینچ

Faital Pro HF100

برای قیمت تماس بگیرید
TECHNICAL PARAMETERS Nominal Impedance 8 Ohm Minimum Impedance 7 Ohm AES Power Handling (1) 30 W Maximum Power Handling (2) 60 W
کامپوننت توییتر 1 اینچ

Faital Pro HF102

برای قیمت تماس بگیرید
TECHNICAL PARAMETERS Nominal Impedance 8 Ohm Minimum Impedance 6.6 Ohm AES Power Handling (1) 30 W Maximum Power Handling (2) 60 W
کامپوننت توییتر 1 اینچ

Faital Pro HF111

برای قیمت تماس بگیرید
TECHNICAL PARAMETERS Nominal Impedance 8 Ohm Minimum Impedance 6.6 Ohm AES Power Handling (1) 40 W Maximum Power Handling (2) 80 W
کامپوننت توییتر 1 اینچ

Faital Pro HF105

برای قیمت تماس بگیرید
TECHNICAL PARAMETERS Nominal Impedance 8 Ohm Minimum Impedance 6.7 Ohm AES Power Handling (1) 40 W Maximum Power Handling (2) 80 W
کامپوننت توییتر 1 اینچ

Faital Pro HF104

برای قیمت تماس بگیرید
TECHNICAL PARAMETERS Nominal Impedance 8 Ohm Minimum Impedance 6.9 Ohm AES Power Handling (1) 40 W Maximum Power Handling (2) 80 W
کامپوننت توییتر 1 اینچ

Faital Pro HF109

برای قیمت تماس بگیرید
TECHNICAL PARAMETERS Nominal Impedance 8 Ohm Minimum Impedance 6.8 Ohm AES Power Handling (1) 60 W Maximum Power Handling (2) 120 W
کامپوننت توییتر 1 اینچ

Faital Pro HF103

برای قیمت تماس بگیرید
TECHNICAL PARAMETERS Nominal Impedance 8 Ohm Minimum Impedance 6.8 Ohm AES Power Handling (1) 60 W Maximum Power Handling (2) 120 W