خانه » کامپوننت ها » بلندگوی کامپوننت 15 اینچ

در حال نمایش 14 نتیجه

بلندگو کواکسیال 15 اینچ

Faital Pro 15HX500

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nom. Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15FH530

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15PR400

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15FH510

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15FH500

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15FH520

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15HP1010

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15FX600

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15HP1020

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15FX560

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 418.4/388 mm (16.46/15.28 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15HP1030

برای قیمت تماس بگیرید
NOMINAL SPECIFICATIONS Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15HP1060

برای قیمت تماس بگیرید
Nominal Specifications Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15XL1400

برای قیمت تماس بگیرید
Nominal Specifications Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72
بلندگو کامپوننت 15 اینچ

Faital Pro 15XL1200

برای قیمت تماس بگیرید
Nominal Specifications Nominal Diameter 380 mm (15 in) Overall Diameter 393 mm (15.47 in) Bolt Circle Diameter 374 mm (14.72