پنل آکوستیک

Silent Square

برای قیمت تماس بگیرید
پنل آکوستیک SILENT SQUARE برند :SILENT دارای خاصیت (diffuser) و فوم داخلی قابلیت جذب فوق العاده در فرکانسهای میانه ساخته
پنل آکوستیک

Silent Komodo White

برای قیمت تماس بگیرید
پنل آکوستیک SILENT KOMODO WHITE برند :SILENT دارای خاصیت (diffuser) و فوم داخلی قابلیت جذب فوق العاده در فرکانسهای میانه