خانه » فروشگاه

نمایش 1–16 از 17 نتیجه

گیتار الکتریک

FGN EOS-ASH-M

برای قیمت تماس بگیرید
Features: COnstruction: Bolt-on Body: Ash Neck: 1 piece Maple Quarter Sawn U-Shape Fingerboard: Maple Scale: 648mm Frets: 22 Hardware Color:
گیتار الکتریک

FGN JIL-ASH-DE664-M/OPW

برای قیمت تماس بگیرید
Features: Body: Ash Neck: 1 piece Maple U-Shape Fingerboard: Maple 250mmR Scale: 664mm Frets: 24F Jumbo w/C.F.S Tuners: GOTOH® SG381-07
گیتار الکتریک

FGN NLS20GFM/LDQ

برای قیمت تماس بگیرید
Features: Body: Flamed Maple on Maple Top / Mahogany Back Neck: Mahogany U-Shape Fingerboard: Granadillo Scale: 628mm Frets: 22 Tuners:
گیتار الکتریک

FGN BIL-M-HS/CS

برای قیمت تماس بگیرید
Features: Body: Ash Neck: 1pc Maple U-Shape Fingerboard: Maple 250mmR Scale: 648mm Frets: 22F Medium w/C.F.S. Tuners: GOTOH® SD91-05M Bridge:
گیتار الکتریک

FGN JIL-ASH-M/OWB

برای قیمت تماس بگیرید
Features: Body: Ash Neck: 1pc Maple U-Shape Fingerboard: Maple 250mmR Scale: 648mm Frets: 22F Medium w/C.F.S. Tuners: GOTOH® SD91-05M Bridge:
گیتار الکتریک

FGN JMY-ASH-M/OPW

برای قیمت تماس بگیرید
Features: BODY: Ash NECK: 5pc Maple / Walnut FINGERBOARD: Maple, 305mmR SCALE: 648mm FRETS: 24 PEG: GOTOH SG381-07/R MG-T BRIDGE:
گیتار الکتریک

FGN JOS-FM-M/FBT

برای قیمت تماس بگیرید
Features: Body: Flamed Maple On Basswood Construction:Bolt-On Neck:1pc Maple U-Shape Fingerboard:Maple 250mmR Scale:648mm Frets:22 Tuners:GOTOH® SD91-05M Bridge:FGN FJTR-S2PTailpiece Hardware Color:Chrome
گیتار الکتریک

FGN NLC10GMP/AWH

برای قیمت تماس بگیرید
Features: Body: Maple Top / Mahogany BacK Neck: Mahogany U-Shape Fingerboard: Granadillo Scale: 628mm Frets: 22 Tuners: GOTOH® SG301-04 Bridge:
گیتار الکتریک

FGN EOS-AL-R/AWHQ

برای قیمت تماس بگیرید
Features: COnstruction: Bolt-on Body: Alder Neck: 1 piece Maple Quarter Sawn U-Shape Fingerboard: Rosewood Scale: 648mm Frets: 22 Tuners: GOTOH®
گیتار الکتریک

FGN JOS-FM-G/TKS

برای قیمت تماس بگیرید
Features: Body: Flamed Maple on Basswood Neck: 1 piece Maple U-Shape Fingerboard: Granadillo Scale: 648mm Frets: 22 Tuners: GOTOH® SG381-07
گیتار الکتریک

FGN JIL-ASH-M/VNT

برای قیمت تماس بگیرید
Features: Body: Ash Neck: 1pc Maple U-Shape Fingerboard: Maple 250mmR Scale: 648mm Frets: 22F Medium w/C.F.S. Tuners: GOTOH® SD91-05M Bridge:
گیتار الکتریک

FGN JMY7-ASH-M/OPB

برای قیمت تماس بگیرید
Features: Body: Ash Neck: 5pc Maple/Walnut EL U-Shape Fingerboard: Maple 305mmR Scale: 648mm Frets: 24 Tuners: GOTOH® SG381-07 MG-T locking
گیتار الکتریک

FGN JMY-ASH-M/OPB

برای قیمت تماس بگیرید
Features: BODY: Ash NECK: 5pc Maple / Walnut FINGERBOARD: Maple, 305mmR SCALE: 648mm FRETS: 24 PEG: GOTOH SG381-07/R MG-T BRIDGE:
گیتار الکتریک

FGN BIL-M-HS/BK

برای قیمت تماس بگیرید
Features: Body: Basswood Neck: Maple U-Shape Fingerboard: Maple 250mmR Scale: 648mm Frets: 22F Medium C.F.S. Bridge: FGN FJIL-6SSTD Hardware Color:
گیتار الکتریک

FGN NLC10GMP/BK

برای قیمت تماس بگیرید
Features: Body: Maple Top / Mahogany BacK Neck: Mahogany U-Shape Fingerboard: Granadillo Scale: 628mm Frets: 22 Tuners: GOTOH® SG301-04 Bridge:
گیتار الکتریک

FGN BIL-G-HH/BK

برای قیمت تماس بگیرید
Features: Model: BIL-G-HH/BK Construction: Bolt-on Body: Basswood Neck: 1 piece Maple U-Shape Fingerboard: Granadillo 250mmR Scale: 25.5″ (648mm) Frets: 22